Specjaliści

  

Prof. dr. hab. Henryk Knapik

 

dr hab. w rehabilitacji; spec. Neurologopedii,

Kierownik Zakładu Podstawowych Nauk Biomedycznych AWF w Katowicach.

Terapia manualna i neuro-logopedyczna,

Konsultacje i usprawnianie,

Śpiączka,

Udar mózgu (niedowład, porażenie),

Mózgowe porażenie dziecięce,

Uraz rdzenia (Para-tetra-quadriplegia),

Stany po złamaniach i uszkodzeniach narządu ruchu,

Dolegliwości kręgosłupa,

Autyzm, mutyzm, alalia, afazja,

Lęki, fobie, PTSD – stres pourazowy,

Nerwice, migrena.

 

 

Grażyna Habrajska

 

Psycholog kliniczny

Trener EEG-Biofeedback I i II stopnia

Terapeuta integracji sensorycznej

 

Posiadam wieloletnie doświadczenie kliniczne, diagnostyczne i terapeutyczne w pracy z pacjentem i jego rodziną .Od 29 lat pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego  dla dzieci i młodzieży w Katowicach i od 20 lat w Ośrodku dla Dzieci Niepełnosprawnych ”Odrodzenie” w Katowicach.

 

 

Anna Skalny Stankowska

 

Logopeda

Surdologopeda

Oligofrenopedagog

Terapeuta metody krakowskiej

 

Prowadzę zajęcia logopedyczne dla dzieci i dorosłych. Jako surdologopeda pracuję również z dziećmi niesłyszącymi. Zajmuję się terapią ręki. W ramach zajęć indywidualnych i grupowych organizuję zajęcia z sensoplastyki i logorytmiki.

 

 

 

Grzegorz Mikołajowski

 

Absolwent Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.  Wykładowca i doktorant Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.  Instruktor Odnowy Biologicznej. Certyfikowany terapeuta metody Vojty. Posiada Certyfikat Sędziego Krajowego BOCCIA w sektorze sportu osób niepełnosprawnych. Uczestnik wielu kierunkowych kursów z dziedziny rehabilitacji między innymi: Neurodynamika, diagnostyka i terapia organizowane przez NDS Neurodynamic Solutions, Kinesiology Taping,  Wprowadzenie do koncepcji Maitland – kompleks miedniczno – lędźwiowy, Nowoczesna elektroterapia przeciwbólowa i przeciwzapalna prądami małej i średniej częstotliwości, Praktyczne aspekty wykorzystania fali uderzeniowej w fizjoterapii. Posiada uprawnienia z zakresu Ultrasonografii Narządu Ruchu i Sonofeedback.

 

W dziedzinie rehabilitacji aktywnie uczestniczę od 2006 roku. Zajmuję się rehabilitacją niemowląt, dzieci i osób dorosłych. Posiadam wieloletnie doświadczenie w zakresie praktyki klinicznej. W swojej pracy skutecznie łączę różne formy terapii manualnej, metodę Vojty, masaże uciskowe i inne. Aktywnie poszerzam swoją wiedzę w zakresie rehabilitacji prowadząc badania naukowe w zakresie rehabilitacji na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Posiadam duże doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

 

 

 

 

Izabela Świat - Borowczyk

 

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach na kierunkach Wychowanie Fizyczne i Fizjoterapia. Doktorantka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, nauczyciel i wykładowca AWF Katowice. Instruktor i szkoleniowiec specjalistycznych kursów masażu i Kinesiopingu  Akademii Masażu Menos. Kierownik Centrum Rehabilitacji przy NZOZ Osmed w Świętochłowicach. Oligofrenopedagog. Trener akrobatyki sportowej i gimnastyki sportowej w DOSiR Sokolnia w Chorzowie.

 

 Katarzyna Jurek 

 

Absolwentka Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie  na kierunku Terapia artystyczna o specjalności Naturoterapia. Odbyty kurs zawodowy refleksologii stóp w Międzynarodowej Akademii Refleksologii i Terapii Meridianowej w Warszawie. Instruktor hatha jogi.