Rehabilitacja dziecięca

Metoda Vojty stosowana jest przy rehabilitacji niemowląt, dzieci i dorosłych. Ma ona na celu przywrócenie wrodzonych fizjologicznych wzorców ruchowych, które zostały zablokowane w rozwoju przez wczesnodziecięce uszkodzenia mózgu lub zostały utracone na skutek urazów.
Terapia metodą Vojty pobudza mózg, stymuluje ośrodkowy układ nerwowy, a przez to koordynuje procesy ruchowe w całym organizmie.

Wskazaniami do stosowania metody Vojty:
- zaburzenia ośrodkowej koordynacji nerwowej,
- mózgowe porażenie dziecięce,
- problemy rozwojowe wcześniaków,
- asymetria ułożenia ciała,
- zaburzenia napięcia mięśni (dziecko zbyt wiotkie, za sztywne),
- przepuklina oponowo - rdzeniowa,
- przepuklina mózgowo - rdzeniowa,
- porażenie nerwów obwodowych i splotów nerwowych,
- opóźnienie rozwoju psychoruchowego,
- zaburzenia ssania, połykania, wypróżnienia,
- neurogenne dysplazje stawów biodrowych,
- skolioza oraz inne nieprawidłowości w obrębie fizjologicznych krzywizn
kręgosłupa,
- zaniki rdzeniowe mięśni ,
- stwardnienie rozsiane ,
- zespoły bólowe kręgosłupa,
- złamania kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia,
- inne czynnościowe zaburzenia lokomocji.

Terapia metodą Vojty jest stosowana profilaktycznie i leczniczo w dziecięcych neurologicznych zaburzeniach ruchowych oraz ortopedycznych wadach postawy.

CENNIK

    


 

 Katowice ul. Barbary 3/1 www.vojtavita.pl Tel. 32/700 37 87, 728 74 28 28