Mikropolaryzacja mózgu

Najbliższe cykle mikropolaryzacji mózgu - 8 grudnia 2018, 7 stycznia 2019

 

Czym jest mikropolaryzacja mózgu?Nowoczesna i bezinwazyjna metoda terapii centralnego układu nerwowego. Powstała w Instytucie Ludzkiego Mózgu w St. Petersburgu, jej  współtwórcą jest prof. Aleksiej Sheliakin. Od wielu lat stosowana w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej. W Polsce obecna od kilku lat, aktualnie istnieje kilka ośrodków stosujących mikropolaryzację mózgu między innymi w Katowicach. Mikropolaryzacja jest techniką nieinwazyjnego, bezpiecznego i bezbolesnego stymulowania mózgu, ma zastosowanie w neurorehabilitacji chorych z uszkodzeniami mózgowia i różnorodnymi dysfunkcjami neurologicznymi.

 

Na czym polega mikropolaryzacja?

Technika przezczaszkowej stymulacji prądem stałym (ang. transcranial direct current stimulation – tDCS). Termin „mikropolaryzacja” definiuje parametry prądu stałego, które zazwyczaj nie przekraczają 1mA. Zabieg polega na oddziaływaniu na wybrane ośrodki korowe mózgu poprzez elektrody przyłożone do skóry głowy. Osoba która ma wykonywany zabieg ma umieszczoną na głowie opaskę mocującą elektrody.  Czas trwania zabiegu ustalany jest indywidualnie przez lekarza kwalifikującego i może on wynosić od kilku do kilkudziesięciu minut, nie więcej niż 30min. Cykl zabiegowy obejmuje  10 zabiegów wykonywanych codziennie przez 10 kolejnych dni.

 

Kto może korzystać z mikropolaryzacji?

Mikropolaryzacja mózgu ma zastosowanie w rehabilitacji dzieci i dorosłych. Brak ograniczeń wiekowych, warunkiem przystąpienia do zabiegów jest jedynie uzyskanie pozytywnej kwalifikacji lekarskiej. Wskazaniem do mikropolaryzacji mózgu metodą tDCSjest w szczególności:

-udar mózgu
-afazja
-migrena
-dystonia
-urazy czaszkowo –mózgowe z deficytem neurologicznym
-ból przewlekły
- mózgowe porażenie dziecięce
-ADHD
-autyzm
-padaczka lekooporna
-dysfunkcje pamięci
-choroby zwyrodnieniowe mózgu (ch.Parkinsona, ch.Alzheimera)
przebiegające z zaburzeniami poznawczymi i emocjonalno-osobowościowymi
-depresja (MDD Major Deppresion Disorder) , i niektóre inne zab.psychiatryczne
-Inne zaburzenia neurologiczne: opóźniony rozwój psychomotoryczny, opóźniony rozwój mowy, trudności szkolne, tiki, zaburzenia psychoemocjonalne i psychosomatyczne
- uzależnienia
-szumy uszne

 

Jakie korzyści daje mikropolaryzacja?

Celem oddziaływania mikroprądów jest odtworzenie naruszonych funkcji  nerwowych. Wykorzystanie niskich prądów stałych, skierowanych wybiórczo na różne ośrodki korowe mózgu prowadzi do optymalizacji stanu funkcjonalnego tkanki nerwowej.  W praktyce zastosowanie mikropolaryzacji u chorych z zaburzeniami ruchowymi ma na celu normalizację napięcia mięśni, zmniejszenia wyrazistości patologicznych odruchów i nieprawidłowych postaw, zwiększenie ilości prawidłowych odruchów, nabycie nowych nawyków ruchowych jak np. pełzanie, siedzenie, stanie, chodzenie, wprawne ręce. U chorych z zaburzeniami logopedycznymi zabiegi miropolaryzacji mają na celu wywołanie pojawienia się nowych dźwięków i słów, poprawę wymowy, aby stawała się wyraźna i zrozumiała oraz zwiększenie stopnia rozumienia mowy. U chorych z zaburzeniami funkcji wzrokowej mikropolaryzacja ma na celu zwiększenie ostrości wzroku, zmniejszenie oczopląsu, zmniejszenie kąta zeza oraz rozszerzenie pól widzenia.

Powyżej przedstawione zostały jedynie przykładowe korzyści jakie daje zastosowanie terapii mikropolaryzacji mózgu. Osiągnięty efekt zależny jest od wybranego obszaru stymulacji. 

 

 

 

 

 

 

                                   Katowice ul. Barbary 3/1  www.vojtavita.pl Tel. 32/700 37 87, 728 74 28 28