Mikropolaryzacja

 

Najbliższe cykle mikropolaryzacji mózgu -    8 grudnia 2018, 7 stycznia 2019 

 

Przyjmujemy zapisy na kolejny cykl mikropolaryzacji, zabiegi wykonywane będą przez 10 kolejnych dni, włącznie z sobotą. Cena dziesięciodniowego cyklu to 800zł. Przed przystąpieniem do zabiegów konieczne jest uzyskanie kwalifikacji lekarskiej, wizytę do specjalisty można umówić w naszym gabinecie koszt 150zł. Konieczna rezerwacja  terminu pod nr telefonu728 74 28 28.

 

Mikropolaryzacja to metoda terapii polegająca na wykorzystaniu prądów stałych o bardzo niskim natężeniu, skierowanych wybiórczo na wybrane ośrodki korowe mózgu. Celem wykorzystywanych mikroprądów jest optymalizacja stanu funkcjonalnego tkanki nerwowej. Ta metoda przezczaszkowej stymulacji mózgu stosowana jest u osób z różnymi uszkodzeniami centralnego układu nerwowego. Jest to terapia bezbolesna i nieinwazyjna.

 

Przykładowe zastosowania mikropolaryzacji:

- dziecięce porażenie mózgowe

- autyzm

- ADHD

- zahamowania rozwoju mowy

- opóźniony rozwój psychomotoruczny

- zaburzenia funkcji słuchu, wzroku

- zaburzenia psychiczne,

- następstwa urazu rdzenia kręgowego i kręgosłupa

- udary mózgu

- choroby zwyrodnieniowe mózgu (ch.Parkinsona, ch.Alzheimera)

- padaczka lekooporna

 


 

Regulamin mikropolaryzacji mózgu metodą tDCS

 1. Mikropolaryzacja mózgu metodą tDCS (ang. transcranial direct current stimulation – tDCS) jest terapią centralnego układu nerwowego mającą na celu optymalizację stanu funkcjonalnego tkanki nerwowej.

 2. Terapia polega na przezczaszkowej stymulacji mózgu prądem stałym o niewielkim natężeniu.

 3. Zabieg wykonywany jest poprzez umieszczenie na głowie dwóch elektrod zamocowanych opaską.

 4. Terapia obejmuje 10 zabiegów wykonywanych codziennie.

 5. W przypadku zabiegów wykonywanych poza gabinetem VojtaVita ul. Barbary 3/1, w wyjątkowych przypadkach, istnieje możliwość kontynuacji cyklu przy przerwie nie dłuższej niż dwa dni.

 6. Czas trwania zabiegu ustalany jest indywidualnie przez lekarza kwalifikującego i może on wynosić od kilku do kilkudziesięciu minut, nie więcej niż 30min.

 7. Zabiegi wykonywane są po uzyskaniu pozytywnej kwalifikacji lekarskiej.

 8. Koszt dziesięciodniowego cyklu zabiegów wynosi 800zł

 9. Płatność następuje przed pierwszym zabiegiem i obejmuje cały cykl zabiegowy.

 10. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wykupienia mniejszej ilości zabiegów wówczas cena jednego zabiegu wynosi 100zł

 11. W przypadku przerwania cyklu na skutek choroby bądź w innych nagłych przypadkach losowych uniemożliwiających kontynuację cyklu zabiegowego cena cyklu przeliczona zostanie wg stawki pojedynczych zabiegów tj po 100zł za zabieg a nadwyżka nadpłaconej kwoty zwrócona.

 12. Zabiegi wykonywane są w dni robocze w godzinach popołudniowych, w dni wolne od pracy w godzinach rannych lub w indywidualnie ustalonych terminach.

 13. Klient zobowiązany jest przyjść na zabieg 10 min przez wyznaczonym terminem, aby przygotować się do zabiegu.

 

 

Katowice ul. Barbary 3/1 www.vojtavita.pl Tel. 32/700 37 87, 728 74 28 28